Kwaliteit

Expoints leest en beoordeelt iedere afzonderlijke review. Indien een review voldoet aan de eisen die Expoints hieraan stelt wordt deze goedgekeurd en gepubliceerd op klantenthousiasme.nl.

Een review wordt afgekeurd indien:

 • Deze incompleet is: geen titel, geen cijfer, geen reactie en/of geen bruikbare naam.
 • Wordt verwezen naar ontbrekende informatie.
 • Sprake is van beledigend, bedreigend, intimiderend, smadelijk en/of lasterlijk taalgebruik.
 • Sprake is van aanstootgevend, obsceen, pornografisch en/of seksistisch taalgebruik.
 • Sprake is van een politiek of raciaal karakter.
 • Marketing technische doelen worden beoogd.
 • Namen van personen worden genoemd, of een omschrijving is te herleiden tot personen.
 • Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een adres, wordt genoemd.
 • Inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
 • Geldende plaatselijke, nationale en internationale wet- of regelgeving wordt overtreden.
 • Deze schadelijk is in technisch opzicht (computervirussen, trojan horses, worms, malware etc.).

In het geval van de minste of geringste vorm van twijfel over een review, in het licht van de bovenstaande vereisten, is het beleid van Expoints om deze af te keuren.

Wat gebeurt er met reviews?

Gezien de handmatige beoordeling van iedere review duurt het enkele dagen voor een goedgekeurde review online zichtbaar wordt.

Alle reviews die zijn goedgekeurd worden door Expoints geplaatst op klantenthousiasme.nl, de eigen onafhankelijke reviewsite van Expoints. Daarnaast verstrekt Expoints de goedgekeurde reviews aan de opdrachtgever in kwestie. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze reviews, indien gewenst, op een ordentelijke/aantrekkelijke wijze op de eigen website te plaatsen. Dit met een verwijzing naar klantenthousiasme.nl.

Als een review eenmaal is geplaatst, dan blijft deze maximaal twee jaar online staan. Mocht een klant zijn review eerder willen verwijderen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar reviews@expoints.nl. Expoints draagt er vervolgens zorg voor dat de betreffende review binnen dertig (30) dagen wordt verwijderd.

Bezwaar maken.

Opdrachtgevers hebben geen rol in het beoordelen van reviews, dit om het gewenste onafhankelijke karakter van de reviews optimaal te kunnen waarborgen. Achteraf is het voor een opdrachtgever wel mogelijk om de publicatie van een specifieke review ter discussie te stellen. In dit geval wordt de review door Expoints een tweede maal beoordeeld, nu door 3 verschillende medewerkers. Indien ten minste 2 van de 3 medewerkers, op basis van de bovengenoemde redenen tot afkeuren, alsnog van mening is dat sprake is van een incorrecte review (of gerede twijfel heeft over de correctheid) dan wordt deze alsnog afgekeurd en verwijderd.

Externe controle.

Om iedere schijn van en verleiding tot “partijdigheid” te vermijden, er is immers toch een (financiële) relatie tussen Expoints en haar opdrachtgevers, laat Expoints haar werkzaamheden in deze jaarlijks door een onafhankelijke derde controleren.

Deze onafhankelijke derde is Van Gastel en Neijnens Accountants te Nuenen (www.vg-n.nl). Zij beoordeelt een representatieve steekproef van alle ontvangen reviews. Hiertoe krijgt Van Gastel en Neijnens toegang tot dat deel in klantenthousiasme.nl waarin alle ontvangen reviews zijn geregistreerd.

Indien per 50 reviews door Van Gastel en Neijens gemiddeld 5 of meer reviews worden gevonden die op onterechte gronden zijn afgekeurd, dan verplicht Expoints zich alle ontvangen reviews over de betreffende periode nogmaals te beoordelen. Dit door ten minste 2 medewerkers en gecontroleerd door Van Gastel en Neijnens.

Belangrijke melding voor Internet Explorer!

Om te blijven voldoen aan de nieuwste beveiligingseisen is het noodzakelijk dat we bij het ontwikkelen van Klantenthousiasme.nl gebruik maken van de nieuwste methodes op het gebied van softwareontwikkeling. Microsoft heeft aangegeven dat Internet Explorer niet meer wordt ondersteund. Klantenthousiasme.nl zal daarom niet optimaal werken in Internet Explorer. Voor een ultieme ervaring raden wij u aan te kiezen voor browsers als Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.